• pl
  • en
  • de

Ochrona środowiska

POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Posiadamy wdrożomy System Zarządzania Środowiskiem zgodny z ISO 14001:2015. ​

1. Celem Polityki Środowiska firmy Bikkoplast jest jak najmniejsze odziaływanie na środowisko naturalne.

2. Głównymi celami cząstkowymi są:

- przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony środowiska,

- minimalizowanie odpadów powstających podczas produkcji wyrobów,

- prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania,

- racjonalne gospodarowanie surowcami, materiałami, wodą, energą elektryczną i cieplną.  

 

Firma Bikkoplast deklaruje:

- przestrzeganie i spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawa oraz norm europejskich w zakresie ochrony środowiska,

- sukcesywną poprawę w firmie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników,

- udostępnianie klientom, pracownikom instrukcji na temat swojej działalności proekologicznej.

 

GLOBALNY SYSTEM UJAWNIANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU (CDP)

Bikkoplast aktywnie uczestniczy w gronie przedsiębiorstw zrzeszonych w CDP („Disclosure Insight Action”) - organizacji charytatywnej non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko.

Raportowanie danych środowiskowych pozwala chronić i poprawiać reputację firmy, zwiększać przewagę konkurencyjną, identyfikować ryzyka i możliwości oraz monitorować postępy.

W świecie, w którym obowiązkowe ujawnianie informacji nabiera tempa, ujawnianie za pośrednictwem CDP pomaga również wyprzedzać przyszłe regulacje.

pdfISO 9001,14001-2015 (PL)
pdfCertyfikat CDP
pdfPolityka środowiskowa