• pl
  • en
  • de

Zgrzewanie ultradźwiękowe

Dzięki zgrzewaniu ultradźwiękowemu możemy w krótkim czasie trwale połączyć elementy polimerowe za pomocą fal akustycznych o wysokich częstotliwościach.