• pl
  • en
  • de

Projekty

PROJEKT nr 1

W dniu 22 grudnia 2005 roku Bikkoplast sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie inwestycji pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę zaplecza technicznego”. Realizacja tego projektu jest sfinansowana z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

W ramach projektu, którego część dofinansowano z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w latach 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję, realizujemy działania dotyczące zakupu maszyn i urządzeń służących do produkcji detali z tworzyw sztucznych oraz zakup oprogramowania do zarządzania produkcją. Nakłady na realizację projektu w 40 % zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki realizowaniu projektu firma Bikkoplast wzmacnia swoją pozycję konkurencyjną na rynku krajowym i Unii Europejskiej. Wykorzystanie w projekcie nowych technologii i wprowadzenie nowoczesnego systemu zarządzania umożliwia podniesienie jakości w procesie produkcji. Praca staje się przez to mniej uciążliwa i bardziej efektywniejsza. Dodatkowo znacznie zmniejszają się straty spowodowane dużą ilością odpadów powstających w czasie pracy zakładu. Jak dotąd wiązało się to nie tylko ze stratami materiałów, które nie nadają się do powtórnej obróbki, ale i z kosztami zgodnej ze standardami UE utylizacji tychże odpadów. Transfer innowacyjnych technologii pozwala firmie na poszerzenie dotychczasowej działalności. Oferta spółki zostaje poszerzona o nowe detale, ma to więc charakter innowacji produktowej. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpiła znaczna poprawa warunków BHP na terenie zakładu poprzez zmniejszenie poziomu hałasu i wprowadzenie większej automatyzacji pracy maszyn i urządzeń.

PROJEKT nr 2

Z kolei w dniu 18 sierpnia 2006 roku Bikkoplast sp. z o.o. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie umowę o dofinansowanie inwestycji pt. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie nowej technologii i rozbudowę zaplecza technicznego”. Realizacja tego projektu jest sfinansowana z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006.

W ramach projektu, którego część dofinansowano z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w latach 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycję, realizujemy działania dotyczące zakupu maszyn i urządzeń służących do produkcji detali z tworzyw sztucznych. Nakłady na realizację projektu w 39,44% zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki zrealizowaniu projektu zostaje wzmocniona pozycja konkurencyjna firmy na rynku krajowym i Unii Europejskiej. Wykorzystanie w projekcie nowych technologii umożliwiło podniesienie jakości produkcji co przekłada się na zmniejszenie ilości odpadów a w końcowym efekcie daje zmniejszenie zużycia materiałów i eksploatowanych maszyn. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpiła znaczna poprawa warunków BHP na terenie zakładu poprzez zmniejszenie poziomu hałasu i wprowadzenie większej automatyzacji pracy maszyn i urządzeń.

PROJEKT nr 3

Wdrożenie nowoczesnej technologii i wytwarzanie innowacyjnych produktów w Firmie Bikkoplast

PROJEKT nr 4

Wdrożenie przez Bikkoplast Sp. z o.o. innowacyjnej techonologii spieniania chemicznego w produkcji udoskonalonych komponentów dla branży AGD"

Serdecznie zachęcamy wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa do korzystania z różnych form dofinansowania realizowanych przez Unię Europejską.

Dodatkowe informacje na temat możliwości przygotowywania projektów unijnych znajdą Państwo na następujących stronach:

www.parp.gov.pl
www.konkurencyjnosc.gov.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl

Niniejszy dokument powstał przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich. Poglądy w nim wyrażone są poglądami firmy Bikkoplast sp. z o.o. i dlatego też w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko Wspólnot Europejskich.